Tuesday, April 2, 2013

டேய் அண்ணா...

ஓயாமல் சண்டை போட்ட நாட்கள்,,
சலிக்காமல் செய்த சேவைகள் ,,
கை பிடித்து நடந்த தருணங்கள்,,
உன் முதல் சம்பளத்தில் எனக்கு வாங்கிய புடவை,,
என் பிடித்தத்தில் உனக்கு வாங்கிய கை கடிகாரம்,,
சிறு சண்டையை சமாதனம் செய்ய நீ அனுப்பிய குறுந்தகவல்கள்,,
வேலை தேடி நீ வேறு ஊர் செல்கையில் நான் சிந்திய கண்ணீர் துளிகள்,,
தொலைவில் இருந்தும் தினம் பல முறை அழைத்து "நல்லா இருக்கியா" என்று விசாரித்தது,,
பரஸ்பரம் புரிந்து கொண்டு என் காதலை சேர்த்து வைக்க நீ போராடியது,, 

இவை அனைத்தும் இனி கிடைக்காது என்று நான் ஏங்கி அழ, 
"முதலில் கல்யாணம் முடித்து உன்னை அனுப்பி வைக்க வேண்டும்" என்று எப்படித்தான் உன்னால் சொல்ல முடிகிறதோ !!

Sunday, March 31, 2013

இன்னும் எத்தனை காலம் தான்.. !!

குடும்ப கௌரவத்தை சீர் அழித்து விட்டாய்..
 கொதித்தார் அப்பா...

அவன் வேண்டாம் என்று சொல்லி விடம்மா...
கதறினால் அம்மா..

ஏன் என்னிடம் கூட சொல்லவில்லை... 
புலம்பினான் அண்ணன்..

விட்டுத்தள்ளு... இனிமேல் படிப்பில் கவனம் செலுத்து..
மிரட்டினார்கள் தோழிகள்..

கொஞ்சம் நாள் போகட்டும்.. பேசி பார்க்கலாம்... 
தேற்றினார்கள் நண்பர்கள்...

அவள் அப்படித்தான் பண்ணுவாள் என்று எதிர்பார்த்தோம்..
கேலி பேசினார்கள் உறவினர்கள்...

அப்படி என்ன தப்பு செய்தேன் என்று நான் விழிக்க,
நேற்று இரவு தாமதம் ஆகியதால், இருச்சக்கர வாகனத்தில், நண்பன் இறக்கி விட்டது ஞாபகம் வந்தது...
தலையில் அடித்து கொண்டேன்...!!!

Wednesday, April 18, 2012

QLC !!

Quarter Life Crisis, I don't know who invented this term, but I understand it as the most common word associated to any problem faced in a window of 23 – 29 years. Bad work environment, relationship, studies, all come under this umbrella. But do we need to really call it as a crisis.?? Is it really that bad..?? Are we in a soup ?? Well, It is not the case. What had been a smooth sail till now, is just going to pass through a region of rough weather. It all depends on how good a sailor we are. And yes, even if not, there is an alternative. Recruit a crew that can support and handle the pressure along with you, like below.
1. Never get depressed with scoring less in your board exams. By all means, you can make a second attempt, provided you are ready to waste another year and lag behind all your friends. You just have to worry about making friends in the new batch and act junior to your own classmates later.
2. There are thousands of Engineering Colleges(Your mom and dad would prefer Engineering than all your other Fine Arts Interest) with all types of courses. You need to contemplate only on how much money your parents are ready to waste on you, how soon you need to earn and what would happen at home, if you do not.
3. It is ok if you flunk a subject or two, or even more, in all the 4 years. After all, you cannot sit all time with books, labs and assignments. TCS, CTS recruit people with a history and you definitely have a better future than all the people who got selected in the best interviews.
4. If TCS and CTS are not interested in you, then there is definitely nothing to fret. Freshers are required in abundance globally and Walk-ins are conducted in all remote places. May be you land up with a better job than campus recruitment.
5. College love stories don’t succeed mostly. So guys, do not get over depressed if the gal, who said that she can’t survive a day without you, doesn’t pick your calls. It simply means that she has found a better guy and you will get a better gal soon. Gals, do not confuse and get desperate over the guy who used to talk overnight. It just means that he has other priorities in his life and he simply doesn’t have time for you.
6. Corporate world is huge. There are a lot of eligible singles, you will definitely find a better match than the previous one and be contented too. Life can be as awesome as possible. The mistakes of the lost relationship would have molded you into a worthy person, good enough to handle a new one.
7. Marriages require Parents presence. Announce your marriage to them and ask their consent. But if they are still stuck with caste, community, religion, nationality, etc., a marriage surrounded by friends, would also be great. You will see nothing beyond the person you chose, provided you and your fiancé are that deep in love to forego your parents.
8. If you choose to stay on your parents side, the path is still clear. Your parents will be more specific in finding a match and you are destined to get the right person. This person might love you more than anyone else, in spite of coming from a different family and accept all your family and relations as theirs. You have the benefit of learning from scratch, how to fall in love, head over heels, conditions apply.
9. Career might seem all the more important at this stage. Marriage might add pressure to increase the pay package. Consistently updating resume might not work. But you can still threaten your current manager with attrition and get a hike.
10. Marriage talks don't work..?? Forget it, GRE and GMAT is waiting for you. Give it a shot. There is a college for everyone to do their MS and MBA. There is no age limit to chase your dream, you see. And after finishing the course, you are a potential candidate for a great job and henceforth, the most liked entry in all matrimonial websites.
11. Done with post graduation and Marriage., bored with work ?? Throw away your laptop. Pick a pen or camera and start practicing the old childhood hobby denied by your parents. You have all the liberty to do it now. Enjoy life from the beginning with a new atmosphere. It can never be awesome than this. 

So the conclusion is that, whatever happens in life, is according to what we decide. Persistency and continuous new efforts can only build a person. There is no end to life factually. It will continue until it has to, no matter where, how and whom you are with. Believe in positive energy and fill your room with colors.

A bad day at work will suddenly seem to vanish when you hit the bed, watch the ceiling like you are lost and sleep without your knowledge. Talk to your best friend when you feel that you were dumped by your loved one for no reason. It will make you realize how precious you are and that they didn’t deserve you. Surround yourself with people and smile at everyone you meet at work, no harm at all.
Thank a waiter for his service, ask an auto driver how his day was, appreciate a coworker when he hums a beautiful song, feel elated when someone compliments that you look great today, laugh heartily over a joke, immediately call the person whom you feel like talking with and never postpone meeting your grandparents. Life is tightly packed with loads of surprises. Enjoy every bit of it. Take advantage of every second.

Feeling lonely.? Get down in the street and walk. Meet new people. Smile at everyone you pass by.

Lost your way.? Try to remember the roads that you pass through. Explore new places which can be of use in future.

Your manager doesn’t like you.? Definitely not your problem. You are there to work and not to please anyone.

The pain of rejection is killing you.? Divert your mind. There are 1000 good ways and a million bad ways to do that. The only choice you need to make is, how good a person you want to be in future.

Feel that you have not done anything in the past.? Then why worry and again waste time. Start now, accomplish more than what you could have done before. You still have lots of time.

Parents are not happy with your behavior.? Apply leave, go home and stay with them for a week. All those misunderstandings which seemed huge, will suddenly disappear.

Bored of friends who exaggerate their achievements.? Very easy, keep in touch only with people whom you can relate to and who can relate to you. Singles are the best company to keep. ;)

Eliminate all the unwanted and do things, which can bring a smile on your face.

Moral of the story: Smile and make everyone smile. 

Wednesday, November 9, 2011

ஒரு நண்பன் இருந்தால்...

விழியின் நீர் கன்னத்தை தொடும் முன், கைகளில் ஏந்தும் ஒருவன்...
என் "ஹ்ம்ம்ம்" க்கும், "ஹ்ம்ம்கும்ம்" க்கும், வித்தியாசம் அறிந்தவன்..
எனக்காக என்னுடன் வாழ்பவன்,
நான் இல்லையேல் உலகம் இல்லை என்பவன்..

நீல வானம் கடலை தொடும் எல்லை அறிந்தாலும்,
அவன் அன்பின் எல்லை அறிய இயலாது..
இது போதும் என்று நான் விலகி நின்றாலும்,
இன்னும் இருக்கிறது பார் என்பான் அக்கறையுடன்..

உலக நடப்பு காரணங்களை அலசுபவன்,
என் மேல் கொண்ட பரிவுக்கு காரணம் புரியாமல் விழிப்பான்..
ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் அலையாய் வந்து அடிப்பவன்,
ஆறாத ரணங்களையும் தனதாக்கி, லேசாக மாற்றுவான்..

என் தனிமையை விரட்டி அடித்து, நிழலாய் துணை இருப்பவன்..
காலம் பிரிக்கும் என்று நான் பதற, மரணம் ஒன்றே பிரிக்க கூடும் என்பவன்...

Wednesday, October 26, 2011

When is Diwali ??

Diwali Eve and raining, it was. I wanted Pani puri desperately. All the cricket crazy fans were tied to the Stupid box and I could not get any better company than my poor Mom, who was so busy with the Diwali Sweets distribution (not preparation though). She would not have even thought of coming out with me in that rain if she had been preparing sweets. I took out my two wheeler happily and kicked to start. Failed. Tried to start again. Failed. Tried again twice, failed.. Fails at all the wrong times !! Sigh !! 
Luckily, Dad could spare me two minutes to kick my stupid two wheeler !! Started,,,, making me grasp that it was not its fault but mine. Grrrrrrrr….
“Power venum pa !!”, Dad alleged..
“Nee innum neraya paal kudikkanum” This was from mom..
“Seri vidunga”, me as usual ..
We could reach the pani puri shop in another ten minutes irrespective of the distance and rain. I ordered masal puris for me and mom.
Coimbatore has a peculiar taste in chaats, it neither has the typical north Indian taste nor completely south Indian. It is a mixture of both. Me and Mom simply love it and this was supposed to be one of our favorite shops. The rain and taste added to our delight.
We were chatting all the usual stuff when I noticed a small boy running here and there washing plates. He was dark and undersized for his age with a big Viboothi symbol on his forehead. He was fast, had learnt the art of pani puri, masal puri making proficiently and was able to serve more than 4 plates at a time, ofcourse when the elder person at the shop was not there. My mother shared the same surprise. There was something in him that made me feel guilty about the way I grumble at home.
After we finished our respective plates, I called the boy and asked his name. Thereafter followed the below conversation. The below was in pure Tamil owing to the Tamil Medium Government School , the boy went to.
“Thambi, What’s ur name ??”
“Senthil” He was busy and had no time to answer my boring questions patiently. However, he had the decorum to finish with one-words.
“Do you go to school ?”
“Yes, 6th Std. Kuppakonam Pudur government school”
May be he had started to lose his patience. I decided to cut my questions short, really short.
“Oh, Then how come………”
“I come here in the evenings to help my brother. My brother works for this shop owner and gets paid 150Rs/day. If I wash plates, they give me 25Rs/day.”
I was awestruck. My mother threw a smirk glance at me. I ignored and was about to shoot my next question, when the boy said, “Akka, I have work. There’s crowd in the shop.”
“Seri seri.. Carry on” I said modestly and turned to face my mom (I didn’t have an option).
Mom simply said, “Go pay and we shall leave”
I went to the cash counter where Senthil’s elder brother managed Mushroom fry with one hand and folded currencies in the other hand. I handed a 500 Rs note to him and smiled.
“Change illa Akka” he said.
I looked at my mom helplessly and she also hadn’t brought any change.
“Namma akka than anna.. Change maathittu vandhu kudukkum” A Familiar voice, I turned around and saw Senthil convincing his brother that I would bring back the change.
This boy hadn’t known me even for five minutes. Yet he was ready to rely that I would bring back the 50Rs I owed him. That could even mean loss of his 2 days wages(hard work precisely), if I cheated him. I couldn’t believe the deep sense of generosity and humanity planted in him at this small age whereas there are not even traces of these traits in grown-ups or Well-Educated.
The elder brother also agreed and I rushed to a nearby departmental store to waste a 50Rs on some jelly and chocolate.
I returned back and handed a 50Rs. I was given a 5Rs change and I gave it to Senthil thankfully.
He said” Venam Akka, I get paid for what I do here”
“Wow, Man !! I am sure you’ll be a great guy one day !!!” I thought but words refused to come out.
We returned back home and I could not control my thoughts about that tiny fellow. He had left an impression and it would definitely not leave my mind soon.
Goddamn, it was Diwali eve!!! Children of his age, either flock around the crackers shops or pester their parents for no reason, in spite of the house being filled with things they like. I belonged to the second category. I used to whine all day that I have no company at home and it was such a boring life and so on. Whereas, look at this guy.!!! He was contentedly working, helping people and celebrating life in his own way. For him, taking home that 25Rs meant more than any fun involved in Diwali, Pongal, etc.
Our Country has a lot of Narakasuras - Bribery, Deceit, Corruption, Pollution, Child Labor and the list goes never ending. The truest and happiest Diwali can come only when all the above are completely exterminated and the air is free enough to breathe in, for children like Senthil. Hoping for such a Diwali soon !! 

Wednesday, July 6, 2011

Valentine's Day

I never thought I would feel this way for you
And it was nothing like, at first sight!!

Time brought us close
We, unaware of it all, became closer!!

You stood by me at times of hardships,
In spite of that, I broke your heart more than once!!

I did not understand the innocence and love,
But you simply enjoyed the fact I did not!!

Misconceptions clouded around us,
The way we looked at each other changed!!

May be we even started to maintain distance,
Felt things were better untold!!

But today I sit here thinking about those years,
When you and I craved for each others’ presence!!

Love and affection doesn't come for a price,
But if it did, I would give my life for yours!!

Monday, April 11, 2011

Please Keep it Confidential!!

Dears,

Finally I am cherishing the moments I would last live. I never thought my life would end this way. I had not even dreamt of this type of ending. I had been of the impression that I deserve all the happiness in my life until this alarm rang reminding the conclusion. After all, everything that starts and goes on well, is supposed to have an end, so is my life.

Like many, I do not feel that I am leaving things incomplete or duties unfinished. I had always loved the people, who believed in me and lived up to their contentment. In all these years, there was never a moment I was left to try my fate all alone, all because of you people. “Thank you” will not suffice to convey all the feelings of gratitude that I have for you.

I am not sure why this verdict was granted to me, because in all the aspects that I could see, I was the most favored by you, my kith and kin. Until I heard about my last, there was no allusion anywhere. However now that it was more from your side than mine, I simply hope that this also turns out good for you.

Ok, now all that I want to leave behind is the wonderful rapport that we had shared in the past and that we would (if any) in the future. Though I am moving away from you, this does not mean in anyway that we are going to forget each other completely. Good memories of me, will cloud around you and guide you in any less travelled road you choose to take. You are my Creator and you will be the sole responsible of my after-death life too. I resolutely give you all the rights to take any valuable part of my body and donate it to anyone whom you think it will be of better use.

Till date, my health is all fine. I am working energetically for you. But out of pure acquiescence, I am going away from you. Whatever be the background of the decision, I am taking this cheerfully and wish to remain in your past. I know you still love me and will not want to give me away. I completely understand the fact that this choice will give you more joy and glee and that is what I desire too. After all, anything for you.

Ultimately, I believe I will learn to overcome the pain of separation and have more tears in my eyes for the last day.

Yours Obediently,

@vantage Commander ;)(A Project tht is closing down shortly due to CAPEX reductions)